Partneři

         

       


Dotace 2022

Smlouva o poskytnutí příspěvku na základě projektu  Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2022 – TJ/SK a činnosti a rozvoje Servisních center sportu působících v rámci ČUS na území Moravskoslezského kraje č. smlouvy 00135/2022/ŠMS a číslo smlouvy 019/FM/2022 ve výši 51.000,-Kč

Smlouva poskytnutí dotace z prostředků Obce Kozlovice ve výši 300.000,-Kč na údržbu a opravu záchodů

Smlouva o poskytnutí dotace z prostředků Obce Kozlovice ve výši 50.000,-Kč na mládež 

Poskytnutí dotace z prostředků Národní sportovní agentury – projekt Můj klub 2022 ve výši 238.500 Kč.

Strabag – reklama ve výši 20.000,-Kč.


Dotace 2021

Obec Kozlovice
Oprava zastřešení vstupu, zpevnění ploch, včetně schodiště k WC“ dotace ve výši  526.000,-Kč
Mládež 50.000,-Kč
Údržba, opravy  – 130.000,-Kč
 
MSK   39.800,-Kč
TATRA z roku 2020 -stejné, čerpání až v roce 2021
NSA  – 252.092,50 Kč
 

Dotace od obce Kozlovice 2020

Smlouva o poskytnutí individuální finanční dotace ve výši 40.000,- Kč č.smlouvy OÚ-241/2020
Smlouva o poskytnutí individuální finanční dotace ve výši 130.000,- Kč č.smlouvy OÚ-325/2020


Dotace od Moravskoslezský kraj 2020

Program podpora sportu v moravskoslezském kraji SPORT MSK 2020 – TJ/SK ve výši 74.000,- Kč č.rozhodnutí 010/FM/2020


Dotace od MŠMT 2020

Výzva Můj klub 2020 č.j. MŠMT-29561/2019-2 ( zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2020, SPORT-2B-2254/2020 ) ve výši 207.900 Kč,- č.rozhodnutí 502020-2B-5474


Smlouva o reklamě a poskytnutí sponzorského daru firma CSGM a.s.

Příspěvek na konání sportovního soustředění dorostu ve výši  10.000,- Kč


Dotace od obce Kozlovice 2019

Smlouva o poskytnutí individuální finanční dotace ve výši 50.000,- Kč, č.smlouvy OÚ-214/2019
Smlouva o poskytnutí individuální finanční dotace ve výši 185.000,- Kč, č.smlouvy OÚ-298/2019
Veřejnoprávní smlouva na částku 1.784.026,90,- Kč k realizaci stavby “ Oprava běžecké rovinky s doskočištěm ve fotbalovém areálu v Kozlovicích “ č.smlouvy OÚ-430/2019
Veřejnoprávní smlouva na částku 18.972,- Kč dofinancování stavby “ Oprava běžecké rovinky s doskočištěm ve fotbalovém areálu v Kozlovicích, č.smlouvy 470/2019


Dotace od  Moravskoslezský kraj 2019

​Program podpora sportu v moravskoslezském kraji SPORT MSK 2019 – TJ/SK ve výši 84.300,- Kč, č.rozhodnutí 059/FM/2019


Dotace od MŠMT 2019

​Výzva Můj klub 2019 ( organizace sportu ve sportovních klubech, podpora sportování mládeže ) ve výši 205.700,- Kč, č.rozhodnutí 502019_2B_4022