Partneři

         

       

 


Dotace 2023

FC Kozlovice z.s. získal finanční prostředky z Programu rozvoje venkova ČR platných pro 7. Výzvu MAS Pobeskydí. Opatření: Podpora provádění operací komunitně vedeného místního rozvoje.

Název projektu: Vybavení klubovny, nový úložný prostor pro spolkové věci , spolkové vybavení.

Cena projektu: 349.690,-Kč (Spoluúčast klubu: 20%)

 


DOTACE 2023

FC Kozlovice z. s. obdržel v roce 2023 tyto dotace kromě dotace z SZIF Ministerstva zemědělství ČR

Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku na základě projektu Podpora sportu
v Moravskoslezském kraji v r. 2023 – určeno pro TJ, SK handicapované sportovce
v klubech, sportovní příspěvkové organizace měst a obcí, pro krajské svazy a jejich
agendu SCS a na činnost SCS u MS KO ČUS číslo smlouvy 007/FM/2023 uzavřené
smluvními stranami Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS (MSKO ČUS) jako
poskytovatelem a FC Kozlovice, z. s. jako příjemcem,
obdržel FC Kozlovice z. s. na rok 2023 příspěvek ve výši 56.400,-
Kč, s účelovým určením: Celoroční organizace sportu Příjemcem
příspěvku v souladu s Programem.

Národní sportovní agentura České republiky Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze
státního rozpočtu České republiky, v řízení o žádosti č. MK23-01870 o poskytnutí dotace
právnické osoby FC Kozlovice z. s., podané 21. 11. 2022, na základě Výzvy 21/2022 Můj
klub 2023, č. j. NSA-0058/2020/A/136, vyhlášené v rámci programu Rozvoj a podpora
sportu,
poskytla FC Kozlovice z. s. dotaci ve výši 288.576,-Kč na rok 2023.

Obec Kozlovice na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální finanční
dotace z  peněžních prostředků obce Kozlovice podle ust. § 10a) a násl. Zák. č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, č.j.
OÚ-100/2023
poskytla FC Kozlovice z. s., peněžní prostředky ze svého rozpočtu
ve výši 330.000,-Kč na rok 2023, na údržbu a modernizaci areálu
čp. 521 v Kozlovicích, se spoluúčastí FC Kozlovice z. s. ve výši
30%.


Dotace 2022

Smlouva o poskytnutí příspěvku na základě projektu  Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2022 – TJ/SK a činnosti a rozvoje Servisních center sportu působících v rámci ČUS na území Moravskoslezského kraje č. smlouvy 00135/2022/ŠMS a číslo smlouvy 019/FM/2022 ve výši 51.000,-Kč

Smlouva poskytnutí dotace z prostředků Obce Kozlovice ve výši 300.000,-Kč na údržbu a opravu záchodů

Smlouva o poskytnutí dotace z prostředků Obce Kozlovice ve výši 50.000,-Kč na mládež 

Poskytnutí dotace z prostředků Národní sportovní agentury – projekt Můj klub 2022 ve výši 238.500 Kč.

Strabag – reklama ve výši 20.000,-Kč.


Dotace 2021

Obec Kozlovice
Oprava zastřešení vstupu, zpevnění ploch, včetně schodiště k WC“ dotace ve výši  526.000,-Kč
Mládež 50.000,-Kč
Údržba, opravy  – 130.000,-Kč
 
MSK   39.800,-Kč
TATRA z roku 2020 -stejné, čerpání až v roce 2021
NSA  – 252.092,50 Kč
 

Dotace od obce Kozlovice 2020

Smlouva o poskytnutí individuální finanční dotace ve výši 40.000,- Kč č.smlouvy OÚ-241/2020
Smlouva o poskytnutí individuální finanční dotace ve výši 130.000,- Kč č.smlouvy OÚ-325/2020


Dotace od Moravskoslezský kraj 2020

Program podpora sportu v moravskoslezském kraji SPORT MSK 2020 – TJ/SK ve výši 74.000,- Kč č.rozhodnutí 010/FM/2020


Dotace od MŠMT 2020

Výzva Můj klub 2020 č.j. MŠMT-29561/2019-2 ( zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2020, SPORT-2B-2254/2020 ) ve výši 207.900 Kč,- č.rozhodnutí 502020-2B-5474


Smlouva o reklamě a poskytnutí sponzorského daru firma CSGM a.s.

Příspěvek na konání sportovního soustředění dorostu ve výši  10.000,- Kč


Dotace od obce Kozlovice 2019

Smlouva o poskytnutí individuální finanční dotace ve výši 50.000,- Kč, č.smlouvy OÚ-214/2019
Smlouva o poskytnutí individuální finanční dotace ve výši 185.000,- Kč, č.smlouvy OÚ-298/2019
Veřejnoprávní smlouva na částku 1.784.026,90,- Kč k realizaci stavby “ Oprava běžecké rovinky s doskočištěm ve fotbalovém areálu v Kozlovicích “ č.smlouvy OÚ-430/2019
Veřejnoprávní smlouva na částku 18.972,- Kč dofinancování stavby “ Oprava běžecké rovinky s doskočištěm ve fotbalovém areálu v Kozlovicích, č.smlouvy 470/2019


Dotace od  Moravskoslezský kraj 2019

​Program podpora sportu v moravskoslezském kraji SPORT MSK 2019 – TJ/SK ve výši 84.300,- Kč, č.rozhodnutí 059/FM/2019


Dotace od MŠMT 2019

​Výzva Můj klub 2019 ( organizace sportu ve sportovních klubech, podpora sportování mládeže ) ve výši 205.700,- Kč, č.rozhodnutí 502019_2B_4022